IBOS

Het Interbestuurlijk Overlegorgaan Studentenvereniging is de verbindende factor tussen alle studentenverenigingen in Leeuwarden. In totaal zijn de 6 grootste studentenverenigingen aangesloten bij het IBOS. Het IBOS zorgt niet alleen voor contact tussen de verenigingen maar probeert ook de verenigingen met elkaar te verbinden. Dit doen we door samen te werken op het gebied van promotie en het organiseren van activiteiten.

STUDENTENVERENIGINGEN

Lid worden kan jou als student veel opleveren, een studentenvereniging zorgt voor eeuwige vriendschappen en betere studieresultaten. Een vereniging helpt je gedurende je studie met leren, leuke activiteiten, een netwerk en nog veel meer.

Leeuwarden heeft 6 studentenverenigingen met elk hun eigen karakter. Zo zijn er verenigingen speciaal verbonden aan hogescholen, opleidingen en geloofsovertuiging. Via onderstaande navigatiekolom kun je meer lezen over de studentenverenigingen.